Vi transporterar grot dvs ris från trädaverkning med bil 30 kbm container eller bil och släp 30 + 40 kbm container till fasta priser per container eller per timme. Vi kan även erbjuda stubbhantering  med lastning, transport samt tippavgift till fasta priser per container