Vad är trädplockning?

Jo det innebär att en radiostyrd hydraulisk klo som är monterad på en lastbilskran griper tag om trädet högt upp, när man har ett fast tag runt trädet förs ett sågblad ut och sågar av stammen eller grenen. Sen är det bara att lyfta ner den avsågade biten och lägga den på marken eller på lastbilsflaket för borttransport. På det viset plockas trädet ner bit för bit utan risk för att skada omkring liggande byggnader. Det är även ett mycket kostnadseffektivt och säkert sätt att jobba på då arbetet utförs av en person som står på marken och manövrerar kranen via radiostyrning,man slipper ochså ha personer klättrande i träden. Vill man dessutom ha det nedsågade trädet borttransporterat finns ju lastbilen redan på plats. Då varje träd som ska plockas ned har sina egna unika förutsättningar kommer vi alltid hem till er och tittar och ger ett
gratis kostnadsförslag innan arbetet ev utförs.

Här är lite filmer på hur en trädklippning kan gå till.