Vi levererar material som jord grus sand osv efter beställning ,finns det plats så tippar vi in

materialet annars skopar vi in materialet på lämplig platts vi når ca 10-15 m från lastbil

beroende på omständigheterna på plats